Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Myszyńcu

Istniejemy od 1981 roku.
Zatrudniamy pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitanta, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.
Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Jesteśmy placówką usługową i ogólnodostępną.

Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

Świadczymy nieodpłatną pomoc specjalistów.

Potrzebujesz pomocy. Napisz lub zadzwoń do nas.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Ostrołęcki.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty –Delegatura w Ostrołęce.

Rejon działania poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto i gminę Myszyniec, Baranowo, Czarnia, Lelis, Łyse, Kadzidło.

Poradnia ma pod swoją opieką 87 placówek i szkół.

Sekretariat poradni jest czynny
codziennie od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt z poradnią

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? Napisz do nas.

Skip to content