Spotkanie integracyjne dzieci objętych WWRDz i ich rodzin „Nawet maluch ci to powie – sport to zdrowie” w dn. 17.10.2013r. mogło się odbyć dzięki Życzliwości:

  • p. Urszuli Laski, Dyrektora Zespołu Szkół w Lelisie;
  • wsparciu finansowemu p. Stanisława Subdy, wójta gminy Lelis;
  • finansowemu wsparciu  v-ce prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie p. Zofii Napiórkowskiej.

 

Pragniemy gorąco podziękować p. Wiesławowi Piekarskiemu z Piekarni w Krasnosielcu za wspaniałe pączki.

Szczególne podziękowania kierujemy do p. Stanisława Orłowskiego z Kabaretu „Szuje” za charytatywne prowadzenie spotkania.

Bardzo gorąco dziękujemy również Panom: asp. Sylwestrowi Marczakowi i st. sierż. Tomaszowi Żerańskiemu z Komendy Policji Miejskiej w Ostrołęce, przedstawicielom i wolontariuszom Stowarzyszenia  „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”, jak również Firmie „Oscar” z Ostrołęki.

Wiele ciepłych słów kierujemy także do Olgi Stawnej, Natalii Mróz, Natalii Jerominek, Natalii Maksiak, Oktawii Murawskiej, Karoliny Sucheckiej, Anny Ładoń, Martyny Szczubełek, Dawida Bedeckiego z Grupy teatralnej „Alternatywa” za wiele atrakcji i pomoc w przeprowadzeniu spotkania.

 

Wszystkim, którzy w różnej formie wsparli tę radosną imprezę, roześmianą twarzami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, ich rodziców i rodzeństwa szczególnie dziękują organizatorki spotkania M. Bastek-Gut, M. Lenkiewicz, M. Oleśkiewicz, P. Potrykus-Grochowina, A.A. Żmudzińska oraz Dyrektor Poradni w Myszyńcu p. Ewa Cyran – Kur oraz Kierownik Filii w Czerwinie p. Marlena Małkiewicz- Banasiak.

Sponsorzy

 
 
 
 

Składamy gorące podziękowania za pomoc w organizacji i finasowaniu Letniego Festynu Rodziny, który się odbył 13 czerwca 2013r w ramach działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Za wsparcie finansowe:

Teresie Jędrzejczyk

Celinie Kowalskiej

Arturowi Tomaszowi Rolce

Mariuszowi Drząszcz

Danucie Wielechowskiej

Alinie i Grzegorzowi Taradejnom

 

Za wsparcie rzeczowe:

Józefowi Bałdydze – JBB – kiełbasa i kaszanka

Joannie i Bartoszowi Duda

Bogusławowi Rzepkowskiemu – cukiernia

Agnieszce Sucheckiej – słodycze

Sabinie Tułodzieckiej – słodycze

Zdzisławowi Krajza – soki

Bogusławie Laska – winogrona

Ewie Trzcińskiej – przybory szkolne, naczynia jednorazowe

Krzysztofowi Nicewiczowi – przybory szkolne, naczynia jednorazowe

Monice Popiołek – Kuzia – przybory szkolne, naczynia jednorazowe

Danucie Glince – przybory szkolne, naczynia jednorazowe

Iwonie Ścibek – przybory szkolne, naczynia jednorazowe

 

Za pomoc w organizacji:

Pracownikom Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle

Grzegorzowi Parzychowi – dyrektorowi CCK – nagłośnienie

Zespołowi Muzycznemu „The Belfers” ze Szczytna, za koncert i dobrą energię

Rodzicom i pracownikom naszej Poradni z wypieki i owoce.

Wolontariuszkom: Agnieszce Golon, Ewelinie Ziemak, Darii Kubiak, Adriannie Frydrych

Beacie Modzelewskiej – Redaktor Tygodnika Ostrołęckiego

 

Organizatorki, Koordynator WWRD , Dyrektor P P-P w Myszyńcu

Skip to content