Od 01 wrzesnia 2010 r. organizowane jest w naszej placówce Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Pomoc jest udzielana dzieciom którym wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach zespół opracowuje dla każdego dziecka indywidualny program terapeutyczny. W programach wykorzystywane są zróżnicowane metody pracy, dostosowane do potrzeb rozwojowych podopiecznych, a rodzice dzieci korzystających z wczesnego wspomagania w poradni objęci są pomocą psychologiczną, grupami wsparcia, mogą korzystać z warsztatów czy imprez adresowanych dla całej rodziny. Niepodważalny atutem w naszej poradni jest praca w terenie, która stwarza większą dostępność dla rodziców do różnorodnych form pomocy dziecku.

Wczesna interwencja terapeutyczna nakierowana na rozwój mowy i komunikacji, kształtowanie prawidłowych wzorców ruchu w obrębie dużej i małej motoryki, rozwijanie i utrwalanie prawidłowych schematów działania pozwala dziecku osiągnąć maksimum i funkcjonować na poziomie swoich najlepszych możliwości rozwojowych. Wczesne wspomaganie sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju.

W ramach współpracy z rodziną dziecka specjaliści zespołu wczesnego wspomagania udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem. Rodzicom udzielany jest instruktaż i porady, prowadzone są konsultacje w zakresie stymulowania i zaspokajania emocjonalnych, społecznych i poznawczych potrzeb dziecka.

 

Zespół WWRD stanowią:

Koordynator zespołu WWRDz – Julia Niedźwiecka

Pedagodzy:

 1. Aleksandra Dąbrowska-Kosiorek – oligofrenopedagog
 2. Agnieszka Jasionek – tyflopedagog
 3. Julia Niedźwiecka – oligofrenopedagog
 4. Bogusława Jaksina- oligofrenopedagog
 5. Sandra Bacławska-Grala – oligofrenopedagog
 6. Katarzyna Malon
 7. Marzena Zapadka

Psycholodzy:

 1. Edyta Gers
 2. Ewelina Majk
 3. Wiktoria Sawczenko
 4. Magda Majdak

Logopedzi:

 1. Sylwia Bieńkowska – neurologopeda
 2. Teresa Jędrzejczyk
 3. Teresa Podkowińska – surdologopeda
 4. Anna Bałdyga – neurologopeda
 5. Monika Turek
 6. Weronika Gąska

 

Terapeuta SI:

 1. Klaudia Broniek
 2. Anna Brzostek

 

Terapeuci zajęć ruchowych:

Michał Janczewski

Katarzyna Kazimierska

Marta Wielga- Pokora

 

Skip to content