27 stycznia, 2023 Poradnia Myszyniec

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się 24 stycznia.

Laureatów konkursu i gości  serdecznie przywitała Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, a spotkanie prowadziła Katarzyna Dragow-Kubeł.

Nagrody wręczyli goście: wicestarosta Krzysztof Parzychowski,  Marcin Grabowski, kierownik ostrołęckiej  Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mariusz Popielarz, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Abramczyk, burmistrz Myszyńca, Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleksander Zawalich,  szef NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce,  Sławomir Świtaj, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy wygranej oraz zapraszamy do brania udziału w kolejnych edycjach.

 

 

 

 

Skip to content