17 marca, 2022 Poradnia Myszyniec

ZAJĘCIA  PROFILAKTYCZNE  Z  MŁODZIEŻĄ W  ZESPOLE  SZKÓŁ  POWIATOWYCH  W  ŁYSYCH

W dniu 07.03.2022 r. logopeda Teresa Podkowińska przeprowadziła w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych zajęcia na temat „Opieka logopedyczna od poczęcia – wczesne uwarunkowania rozwoju mowy”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu oraz III i IV Technikum Technologii Żywności.

Zajęcia miały charakter profilaktyczny. Prowadząca omówiła prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. Zwróciła uwagę na czynniki zewnątrzpochodne działające na dziecko poprzez ustrój matki, w tym: alkohol, papierosy, narkotyki. Szczególną uwagę poświęciła zagadnieniu związanemu z zespołem FAS (alkoholowy zespół płodowy).

Każdy uczestnik zajęć mógł wziąć do ręki i obejrzeć model edukacyjny „Jaś”, przedstawiający dziecko w 10 tygodniu życia płodowego, a także zdjęcie obrazujące dziecko z FAS.

Logopeda udzieliła wskazań na temat, jak stymulować rozwój mowy dziecka  w środowisku domowym oraz, gdzie można zwrócić się z dzieckiem, gdy coś niepokojącego rodzice zauważą w jego rozwoju bądź zachowaniu, w tym w rozwoju mowy.

 Poinformowała o programach realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu, tj. programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz programie „Za życiem”.

Skip to content