10 grudnia, 2021 Poradnia Myszyniec

W dniu 22.10.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie Borkach, przy udziale wicewojewody i wicekuratora oświaty, odbyła się uroczystość uhonorowania nauczycieli oraz pracowników oświaty z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Wśród odznaczonych znalazły się trzy osoby z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, tj. Sylwia Bieńkowska – logopeda, Teresa Podkowińska – logopeda, Marzena Zapadka – pedagog. Otrzymały one Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Skip to content