Wręczenie certyfikatów ukończenia warsztatów aktywności społecznej w ramach programu  nr RPMA.09.01.00-14-d356/19 pt. „Wchodzimy na rynek pracy!” dla grupy :Pracownik administracyjno- biurowy.

 14 uczestników projektu  odebrało gratulacje i  zaświadczenia ukończenia warsztatów podczas spotkania podsumowującego projekt dla grupy pracownik administracyjno- biurowy. Certyfikaty wręczyła Barbara Bączek- dyrektor Poradni P-P w Myszyńcu i Pan Kamil Mierzejewski.

Skip to content