W miesiącach listopad 2010r. – styczeń 2011r. w Zespole Szkół w Zalasiu odbyły się zajęcia warsztatowe pod tytułem „Zabawy z moim dzieckiem”. Były to 3 spotkania po  2 godz. dla rodziców i dzieci z kl. „0”. Ogółem wzięło w nich udział 13-cioro rodziców, 13-cioro dzieci i i nauczycielka. Warsztaty były prowadzone przez logopedę mgr Teresę Podkowińską i pedagoga mgr Marzenę Zapadkę. 

Warsztaty miały na celu pokazanie rodzicom jak:

– pożytecznie spędzać z dziećmi czas;

– wykorzystywać do zabaw dostępne w domu materiały wtórne;

– mądrze wspierać dziecko, nie wyręczając go w pracy;

– zachęcać do codziennego czytania książeczek, opowiadania treści, wzbogacania słownictwa;

– rozwijać zainteresowania najbliższym otoczeniem społeczno – przyrodniczym /kolory, pory roku, strony i przestrzeń;

– wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka i więzi rodzicielskiej.

 

Zabawy były tak dobrane, by pomóc rodzicom jak najlepiej przygotować dziecko do osiągnięcia gotowości szkolnej w zakresie czytania, pisania i liczenia. Rodzice uczyli się mądrze wspierać dzieci w podejmowanych zadaniach i miło spędzać czas na wspólnych zabawach, niejednokrotnie bez dużych nakładów finansowych, bo z wykorzystaniem dostępnych materiałów wtórnych. W proponowanych zabawach rodzic bezpośrednio uczestniczył lub dodawał dziecku otuchy.

Dzieci wspólnie z rodzicami bawiły się, śpiewały, rysowały, słuchały zagadek, recytowały wierszyki paluszkowe, wykonywały masażyki ciała, układały puzzle, czytały książeczki, grały w memory, malowały rysunki. W warsztatach wykorzystano znane wszystkim pomoce typu: memory, układanki, klocki, puzzle, książeczki, ale trochę zapomniane w ostatnich latach, wyparte przez atrakcyjniejsze zabawki. Jednak przy okazji urodzin czy zakupu prezentów świątecznych warto o nich pamiętać.

Dzieci miały również możliwość doskonalenia sprawności manualnej poprzez kalkowanie, rysowanie, malowanie, cięcie po śladzie i sklejanie elementów w całość. Zwrócono uwagę rodziców na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego i ewentualne zastosowanie nakładki czy też lateralizację w zakresie ręki i oka.

Rodzice obserwowali ćwiczenia oddechowe /zwracano uwagę na prawidłowy tor oddychania oraz poprawną pozycję spoczynkową języka/, usprawniające wargi i język oraz wyrazistej artykulacji po jednej głosce z trzech szeregów, a dokładnie głosek /ś, s, sz/.

Kilka ćwiczeń poświecono kształtowaniu świadomości fonologicznej i wrażliwości słuchowej. Rodzice obserwowali wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz tworzenie łańcucha słów wg  instrukcji. Wiele z proponowanych zabaw można wykonywać w wolnych chwilach np. w drodze do domu ze szkoły czy podczas wykonywania prac domowych, np. gotowania,  prasowania.

Na zakończenie warsztatów dzieci za aktywność otrzymały dyplomy, natomiast rodzice podziękowania i materiały do pracy z dziećmi w domu .

Szczególne słowa podziękowanie kierujemy do dyrektora Zespołu Szkół w Zalasiu Pani mgr Danuty Gwiazdy i nauczycielki oddziału przedszkolnego Pani mgr Magdaleny Andrzejczyk za umożliwienie i pomoc w realizacji tych warsztatów.

Skip to content