12 kwietnia, 2023 Poradnia Myszyniec

Uroczyste podsumowanie drugiej edycji konkursu „Wielkanocne inspiracje na Kurpiach” zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach oraz Poradnię Psychologiczną- Pedagogiczną w Myszyńcu odbyło się 6 kwietnia 2023r w SP w Pełtach. Podczas uroczystości nagrodzeni odebrali dyplomy i nagrody z rąk zaproszonych gości: Pana Krzysztofa Parzychowskiego- wicestarosty ostrołęckiego, Pani Elżbiety Abramczyk- burmistrz miasta i gminy Myszyniec, Pana Marcina Grabowskiego- Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pana Michała Giersa- dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce oraz Pań Ewy Szurnickiej i Marty Regulskiej przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

 

Skip to content