• Logopedyczne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Gimnastyka dla Smyka”- cykl spotkań (pedagog, logopeda).
 • Zajęcia grafomotoryczne dla dzieci młodszych „W krainie zabaw i gier”
 • Logopedyczne zajęcia grupowe z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym „Zabawy wspierające rozwój mowy”, „Gimnastyka buzi i języka”,
 • „Dzień wesołej głoski”- cykl spotkań (pedagog, logopeda).
 • Grupowe zajęcia logopedyczne „Sprawna buzia i język” w grupach dzieci 5 – 6 letnich w wybranych szkołach i przedszkolach.
 • Zajęcia grupowe w przedszkolu „Zabawy sensoryczne w grupie przedszkolnej”„ Sensoplastyka”.
 • Zajęcia integracyjne na podstawie metody pedagogiki zabawy „Zgrana klasa”–zajęcia grupowe.
 • Zajęcia logopedyczne dla uczniów szkoły podstawowej „Zasady poprawnego mówienia”.
 • Trening uważności i koncentracji uwagi – cykl 10 spotkań.
 • Przesiewowe badanie wzroku
 • Cykl spotkań „Sensoplastyka dla Smyka”.
 • Zajęcia zawodoznawcze.
 • Szkoła lektorów.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży wg potrzeb-umiejętności prospołeczne, zapobieganie agresji, zajęcia integracyjne grupę, planowanie kariery i podjęcie roli zawodowej.
 • Spotkania przedświąteczne dla rodzin objętych programem WWRDz.
 • Wycieczka krajoznawcza dla rodzin objętych programem WWRDz.
 • Bajki, które uczą jak być szczęśliwym- czytanie bajek terapeutycznych.
 • „Jak jem, tak mówię”- zajęcia logopedyczne
 • „Kręgosłup mój przyjaciel”- zajęcia grupowe korekcyjne
 • Badanie NEUROFLOW.
 • Zajęcia ruchowe na bazie W. Sherborne
 • Zajęcia integracyjne z chustą
Skip to content