• Spotkania z młodzieżą ZSP – pogadanka „Opieka logopedyczna od poczęcia – wczesne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka”.
  • Warsztaty „Moja przyszłość – kim chce być? Preferencje zawodowe”, „czym jest stres, sposoby walki ze stresem”, „Moje osobiste port folio kariery”, „Autoprezentacja, czyli jak się zaprezentować by odnieść sukces”, „Reguły wpływu społecznego” i inne wg potrzeb uczniów.
  • Doradztwo w zakresie doboru szkół dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych–indywidualne i grupowe.
Skip to content