• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
  • Program „ Za Życiem” (możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych m.in. przez: psychologa, logopedę, surdologopedę, neurologopedę, pedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, terapeutę SI, rehabilitanta, hipoterepautę, dogoterapeutę, arteterapeutę, alpakoterapeutę oraz udział w zajęciach organizowanych w wodzie. Ponadto możliwość konsultacji z neurologiem).
  • Kampania społeczna „19 dni bez przemocy”.
  • Karnawałowy Bal Przebierańców
  • Powiatowy Dzień Rodziny
  • Światowy Dzień osób z Zespołem Downa
  • Światowy Dzień osób z Autyzmem
  • Konferencja „Profilaktyka uzależnień w szkole i placówce oświatowej”
Skip to content