• Akcja czytania bajek dzieciom we współpracy z biblioteką.
  • Cykl spotkań „Ferie z Poradnią”.
  • Przesiewowe badania słuchu Platformą do Badań Zmysłów.
  • Dzień bezpłatnych diagnoz (Logopedycznych, Pedagogicznych, Psychologicznych i Rehabilitacyjnych).
  • Organizacja spotkań z pracodawcami.
  • Organizacja wyjazdu pro – zawodowego dla młodzieży.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi (urząd pracy, fundacje itp.).
  • Organizacja staży i praktyk zawodowych.
  • Wycieczki i spotkania integracyjne dla dzieci objętych opieką Poradni P-P i ich rodzin oraz sympatyków Poradni.
  • Procesy integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój dziecka.
Skip to content