• Zajęcia dla rodziców „ Jak stymulować rozwój mowy dziecka”.
 • Trening pielęgnacyjny niemowlaka.
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0 – 3 lat.
 • Cykl spotkań dla rodziców dzieci z niepłynnością mówienia.
 • Warsztaty „ Rola rodziców w realizacji terapii integracji sensorycznej”.
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze –  X edycja „ Szkoły dla rodziców”.
 • Warsztaty dla rodziców „ Nie tak łatwo być rodzicem”.
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodziców w wieku szkolnym.
 • Spotkania dla rodziców „ Fundamenty wychowania”, „jak motywować dziecko do nauki”, „Przyczyny trudności szkolnych”, „Gotowość szkolna – jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole”, „Trudny nastolatek”.
 • Spotkania dla rodziców dzieci przedszkolnych „Jak rozpoznawać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci?”, „Procesy integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój dziecka”, „Zaburzenia sensoryczne u dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • Spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat: „Jak wspierać rozwój mowy dziecka w środowisku domowym”, „Wpływ zaburzeń mowy na naukę czytania i pisania”.
 • Spotkania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej nt. „Cyberprzemoc. Komputer – przyjaciel czy wróg”.
 • Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów.
 • Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego.
 • Włączenie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu poradnictwa zawodowego.
Skip to content