• Spotkania dla nauczycieli w ramach zgłoszonych na bieżąco potrzeb.
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla różnych grup odbiorców w odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek.
  • Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
  • Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Bajki terapeutyczne”.
  • Dla nauczycieli nauczania zintegrowanego „Ryzyko dysleksji”, „Terapia ręki”.
  • Warsztaty dla nauczycieli „ Jak rozpoznać zaburzenia sensoryczne u dziecka”, „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami sensorycznymi w szkole/ przedszkolu”.
  • Wspomaganie placówek szkolnych w tworzeniu i realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
  • Wsparcie wychowawców klas w planowaniu pracy z młodzieżą.
Skip to content