4 marca, 2022 Poradnia Myszyniec

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE w Pełtach przy współudziale Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Cele konkursu:
      •      zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami kurpiowskimi,

 • podtrzymanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnym
 • promocja kultury kurpiowskiej, rękodzieła ludowego
 • edukacja młodego pokolenia w zakresie historii Kurpiów
 • promocja dzieci i młodzieży z uzdolnieniami artystycznymi,
 • integracja międzyszkolna.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych.

 1. Wychowawcy lub opiekunowie składają prace w wyznaczonym terminie do Organizatora .
 2. Niezbędne jest dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową oraz zgodą opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik od organizatora).

  IV. Tematyka i forma pracy

DEKORACJE I OZDOBY WIELKANOCNE. 

 • Pisanki zdobione woskiem lub skrobane.
 • Palmy wielkanocne (Palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi, mogą być wykonane z roślinności leśnej nie podlegającej ochronie)
 • ozdoby domu ( kwiaty, kierce, bukiety, wycinanki, w tym gwiazdy, leluje, kogutki, byśki).
 • Stroiki, koszyczki wielkanocne
 1. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych :

– klasy 1-3,

– klasy 4-6

– klasy 7-8

 

 1. Warunki:
  1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
  2. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 2. Każda praca powinna być opatrzona kartą zawierającą:

  imię i nazwisko, dokładny adres, klasa, podpis nauczyciela i nazwę reprezentowanej szkoły

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 30.03.2022r. dostarczą swoje  prace na adres

Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE Pełty 37,  07-430 Myszyniec

 bądź umówionym miejscu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (Ostrołęka , Kadzidło)

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu .
  1. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
  2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory estetyczne, nakład pracy, samodzielność pracy.
  3. W konkursie przyznane zostaną nagrody za I , II i III miejsce oraz za wyróżnienia w każdej kategorii .
  4. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

  VII. Ogłoszenie wyników.
  1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej SIGiE w Pełtach (FB)

 2. O terminie uroczystego podsumowania konkursu szkoły zostaną powiadomione na e-mail lub telefonicznie .
 3. Prace konkursowe w formie fotorelacji zostaną umieszczone na stronie Szkoły Podstawowej SIGiE w Pełtach ,Sołectwa Pełty i Myszyniec-Koryta oraz Gminy Myszyniec

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE w Pełtach

Tel.kontaktowy – 692 208 706, 511 025 269

Email – sppelty@interia.

 

 

 

 

 

Organizatorzy

 

Skip to content