11 stycznia, 2021 admin

Zaproszenie do wzięcia udziału w feryjnym konkursie

Drogie dzieci i młodzieży,

jak co roku w ferie zimowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu wychodzi do Was z ofertą rozwijającą Waszą kreatywność, pomysłowość i wiedzę.

W tym roku ze względu na pandemię nie możemy zorganizować stacjonarnych warsztatów, dlatego też zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Przewidujemy 4 kategorie:

  1. Przedszkola
  2. Klasy I-III
  3. Klasy IV-VIII
  4. Szkoły ponadgimnazjalne

Zadania dla poszczególnych kategorii:

Kat. I Przedszkola i klasy I-III

Poproś rodzica o wykonanie zdjęcia obrazującego rodzinne(wspólne), ciekawe spędzanie ferii.

Kat. Klasy IV-VIII

Ułóż krótką( 4 wersy) rymowankę dotyczącą spędzania ferii zimowych

Kat. Szkoły ponadgimnazjalne

Ułóż krótki wierszyk (max 8 wersów) dotyczący spędzania ferii zimowych.

Wszystkie prace prosimy o przesłanie na maila placówki: pppmysz@o2.pl do dnia 24.01.2021r. z podaniem imienia i nazwiska autora oraz numerem telefonu rodzica/opiekuna.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Poradni dnia 30.01.2021r.

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA OPUBLIKOWANIE IMIENNEJ LISTY NAGRODZONYCH NA STRONIE PLACÓWKI I W MEDIACH.

Skip to content