5 kwietnia, 2022 Poradnia Myszyniec

       W dniu 4 kwietnia 2022r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarni odebrano wyremontowany i doposażony gabinet pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczny.

Podczas odbioru obecny był Pan Starosta Stanisław Kubeł, Pani Magdalena Pietras -dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pan Marek Piórkowski- wójt Gminy Czarnia oraz Pani Małgorzata Biedka- dyrektor SP w Czarni. Pani Barbara Bączek -dyrektor Poradni P-P w Myszyńcu złożyła podziękowania dla  Pana Wójta Gminy Czarnia za oddelegowanie pracowników do prac remontowych. Nowo wyremontowany gabinet już służy mieszkańcom Gminy Czarnia.

Spotkanie w Czarni było też okazją do wręczenia zaległych nagród przedszkolakom biorącym udział w konkursie organizowanym przez Poradnię. Nagrody dla dzieci ufundował i wręczył Pan Starosta Stanisław Kubeł  i Pan Wójt Marek Piórkowski.

Skip to content