24 marca, 2023 Poradnia Myszyniec
DZIEŃ OTWARTY

Drodzy Rodzice!

JEŻELI COŚ WAS NIEPOKOI W ROZWOJU WŁASNEGO DZIECKA, ZACHOWANIU,  ZGŁOŚCIE SIĘ DO NAS!!!  IM WCZEŚNIEJ WASZE DZIECKO ZOSTANIE OBJĘTE POMOCĄ, TYM LEPSZE BĘDĄ REZULTATY! NIE CZEKAJCIE AŻ BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszyńcu wraz z Pracownikami serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców ze swoimi dziećmi  od 0 do 6 r.ż. na  bezpłatne konsultacje ze specjalistami w dniu:

22.04.2023r. (SOBOTA) w godzinach 9.00- 13.00.

W dniu tym odbędą się konsultacje ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog, rehabilitant, terapeuta SI,

Konsultacje odbędą się w gabinetach poradni w: Myszyńcu, Łysych, Kadzidle, Baranowie.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy pod nr telefonu: 29 772 11 32 lub osobiście w sekretariacie Poradni P-P w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5.

Skip to content