15 grudnia, 2021 Poradnia Myszyniec

Wchodzimy na rynek pracy – uczestnicy projektu z certyfikatami

402.028 zł wynosi całkowita wartość projektu pn. „Wchodzimy na rynek pracy”, który realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu. Uroczyste podsumowanie wraz  z wręczeniem certyfikatów beneficjentom projektu  miało miejsce 4 listopada w Kadzidle. Wkład własny Powiatu wynosi 24 tys. zł. Gości i uczestników projektu przywitała Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, która projekt realizowała.

Certyfikaty wręczyli goście, wśród których byli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, Michał Giers, dyrektor Kuratorium Oswiaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Mariusz Popielarz, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ostrołęce, Marian Krupiński, specjalista w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, Magdalena Pietras dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Ewa Dobkowska- Duszak, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, Ewa Szurnicka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ostrołęce, Ewa Sulkowska, kierownik realizacji projektu z firmy Preme, która pomagała w tworzeniu wniosku aplikacyjnego i Kamil Mierzejewski partner projektu.

Projekt przewidywał aktywizację osób niepracujących, organizację kursów, staży, spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy.

W  kursie pracownik administracyjno-biurowy uczestniczyło 14 osób. Odebrali swoje certyfikaty nieco wcześniej.  4 listopada w Kadzidle certyfikaty otrzymali uczestnicy kursu dietetyczno-gastronomicznego (12 osób), który zakończył się w lipcu i kursu magazynier z obsługą wózków widłowych (13 uczestników), który zakończył się w sierpniu.

Projekt zakładał 39 uczestników. Część osób odbyła tylko kursy zawodowe, a 14 skorzystało ze staży zawodowych. Z tych 14 osób, 12 znalazło zatrudnienie.

– Powiat Ostrołęcki wspiera wszystkie inicjatywy pozyskania środków unijnych. Nie odmówiliśmy  uczestnictwa w żadnym programie naszym zespołom szkół i poradniom. Zapewniamy wkład własny dla wszystkich swoich jednostek. Im większe umiejętności, więcej kursów, doświadczeń, tym szanse, by znaleźć się na rynku pracy są większe – zwrócił się do uczestników projektu starosta Stanisław Kubeł. 

– Gratuluję wszystkim państwu uzyskania dodatkowych kompetencji, które z pewnością podnoszą państwa atrakcyjność na rynku pracy. Wierzę, że będziecie z tego czerpać w przyszłości realne korzyści, czego bardzo serdecznie wam życzę – dodał Mariusz Popielarz.

Uczestnicy projektu nie tylko otrzymali certyfikaty poświadczające nabyte kompetencje, ale także upominki, które przekazali partnerzy projektu.

Skip to content